Cum decurge procesul de accesare a unei finanțări nerambursabile?

Înainte de a porni la drum este bine să ştii ce te aşteaptă şi ce presupune fiecare etapă în procesul de accesare a unui finanţări nerambursabile. Chiar dacă vorbim de finanţări diferite procesul este acelaşi iar pregătirea temeinică este un ingredient cheie pentru succesul oricărui proiect.

Mai jos îți prezentăm paşii care sunt parcurşi de la ideea de proiect până la momentul implementării acestuia.

Evaluarea ideii de proiect

Orice proiect care obţine finanţare nerambursabilă porneşte de la o idee sau de la o problemă pe care încearcă să o soluţioneze. În această etapă se discută următoarele aspecte:

 • Domeniul de activitate pe care se doreşte depunerea proiectului – codul CAEN;
 • Costul investiţiei;
 • Este analizată entitatea juridică – dacă aceasta există sau trebuie înfiinţată;
 • În cazul în care entitatea juridică există sunt analizate datele administrative şi financiare ale companiei pe baza Certificatului Constatator şi a Situaţiilor Financiare din ultimii 3 ani;
 • Sunt propuse de către consultant finanţări în acord cu dorinţele clientului;
 • Sunt discutate condiţiile de eligibilitate;
 • Sunt evaluate şansele de câştig pe baza Grilei de evaluare şi sunt propuse soluţii pentru îmbunătăţirea punctajului.

Pregătirea documentaţiei

Scrierea unui proiect este un efort de echipă în care sunt implicaţi atât firma de consultanţă cât şi Solicitantul de finanţare/clientul. Un proiect nu poate fi particularizat fără un aport de informaţii din partea clientului, informaţii cu privire la ceea ce îşi doreşte în termeni de achiziţii (teren, construcţie, echipamente, etc) dar şi derularea afacerii în ansamblul său.

Totodată, această etapă este una complexă care presupune implicarea unor profesionişti din mai multe domenii: juridic, economic, achiziţii publice, resurse umane, etc.

Concret, în această etapă se elaborează Planul de Afaceri sau Studiu de Fezabilitate care reprezintă coloana vertebrală a dosarului de proiect şi care conţine, printre altele: motivarea afacerii, descrierea serviciilor/produselor, analiza de piaţă, stategia de marketing, riscurile, politica de resurse umane, bugetul proiectului, proiecţiile financiare. Suplimentar, sunt depuse sau întocmite o serie de documente administrative de la Certificatul de Înregistrare al firmei la declaraţii standard solicitate de fiecare finanţare în parte.

Evaluarea proiectului

De la momentul depunerii proiectului până la momentul în care sunt publicate rezultatele cu privire la evaluarea acestuia pot trece în medie 3 luni.

În această etapă pot fi solicitate clarificări, ceea ce înseamnă că Finanţatorul este nelămurit cu privire la unele aspecte cuprinse în dosarul de proiect. Poate exista un set sau mai multe seturi de clarificări. Faptul că sunt solicitate clarificări nu este neapărat un aspect negativ.

Contractare

După aflarea rezultatelor pozitive ale evaluării, urmează etapa de contractare în care Beneficiarul/Clientul semnează contractul cu Finanţatorul. În această etapă sunt solicitate o serie de documente suplimentare.

Firma noastră oferă asistenţă pentru întocmirea documentaţie necesare contractării cât şi consiliere în înţelegerea contractului de finanţare.

Implementare

După semnarea contractului de finanţare începe perioada de implementare şi anume de punere în aplicare a Planului de Afaceri/Studiului de Fezabilitate. Concret, va sprijinim cu:

 • Alegerea furnizorilor de produse sau servicii;
 • Derularea achiziţiilor publice;
 • Redactare documentelor în relaţia cu Autoritatea Contractantă;
 • Monitorizarea şi evaluarea specifică a proiectelor de investiţii;
 • Asistenţă tehnică şi consultanţă în managementul financiar al proiectului.

Monitorizare

Perioada de monitorizare durează în general între 3 şi 5 ani şi presupune pe de o parte continuarea respectării criteriilor pentru care s-a obţinut finanţarea (ex. menţinerea investiţiei în mediul rural) iar pe de altă parte continuarea funcţionarii afacerii (ex. nu este permisă înstrăinarea echipamentelor achiziţionate prin proiect).

În cazul unor finanţări, pot exista vizite la faţa locului adică la sediul Beneficiarului de finanţare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor mai-sus menţionate. Cu toate acestea, perioada de monitorizare nu ar trebui să constituie motiv de îngrijorare pentru niciun Beneficiar de finanţare.

Completează formularul şi te vom contacta pentru programarea ședinţei de consultanţă pentru accesarea fondurilor europene

Mesajul tău a fost trimis. Îți mulțumim!
Am întâmpinat o eroare în trimiterea mesajului. Te rugăm să încerci din nou.