Tarife consultanță

Pentru asigurarea unei transparenţe a procesului de consultanţă şi a costurilor aferente acestuia, îți prezentăm mai jos tarifele percepute. Menţionăm faptul că tarifele se încadrează în sumele decontate de liniile de finanţare ceea ce înseamnă că, după câştigarea proiectului, cheltuiala aferentă consultanţei va fi 100% decontată din proiect.

Start-Up

În cazul în care finanţarea este adresată Start-Up – urilor (firme cu până în 3 ani vechime), comisionul de consultanţă pentru scriere, contractare şi implementare proiect este de 2000 EUR plus TVA ce se va achita în 2 tranşe:

  • Tranşa I – 1000 EUR plus TVA – la semnarea contractului de consultanţă;
  • Tranşa II – 1000 EUR plus TVA – în maxim 10 zile de la data la care proiectul este desemnat câştigător.

Firmă cu experiență

În cazul în care finanţarea se adresează firmelor cu experienţă (cele care nu se încadrează în categoria Start-Up) comisionul de consultanţă pentru scriere, contractare şi implementare proiect este de 5% din valoarea eligibilă a proiectului plus TVA ce se va achita în tranşe:

  • Tranşa I – 2000 EUR plus TVA – la semnarea contractului de consultanţă;

  • Tranşe – diferenţa de 5% din valoarea eligibilă a proiectului – pe parcursul implementării proiectului, în tranşe proporționale numărului cererilor de plată depuse de beneficiar.

Doreşti iniţierea sau dezvoltarea unei afaceri cu sprijinul finanţărilor nerambursabile?